ИДЕЯ

ЧДГ „Албертино“ е основана през 2017 г., за да предложи на децата Ви една приказна, сигурна и защитена среда, в която те ще развиват себе си и ще опознават света.
Екипът ни от професионалисти е отдал себе си на работата с деца и вярва, че чрез окуражаване и насърчаване всяко дете може да развие потенциала си и да предопредели пътя си напред.

Основните ни цели са:

– Развиване на детските сетива, чувства и познавателни способности
– Освобождаване духа на детето
– Постигане свобода на мисълта
– Учене чрез усещане, чувстване, мислене
– Взаимно сътрудничество – учител – дете – родител
– Създаване на място за независимо преживяване и изучаване, мислене и взаимодействие