ПРИЕМ

Детска градина „Албертино“ приема целогодишно деца на възраст между 2 и 7 години, при наличие на свободни места. Ако Вашето дете все още не е достигнало нужната възраст, но Вие искате да си гарантирате място при нас, можете да го направите със сключването на предварителен договор.

Необходими документи за прием

  1. Заявление за прием – по образец в детската градина
  2. Договор за обучение, подписан в два екземпляра, един за родителите и един за детската градина
  3. Копие от акт за раждане на детето
  4. Здравна карта на детето с нанесени имунизации
  5. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени, не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина
  6. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок, преди постъпване
  7. Медицинска бележка, която удовстоверява, че детето е здраво и не е в контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване